Hygienisk - Aquasensor

Go to content

Main menu:

Hygienisk

Info
Blandaren som källa till smittbara sjukdomar.

AQUASENSOR elektroniska blandare är beröringsfria och skyddar användare mot överföringen av bakterier och virus genom smittkontakt. Eftersom blandare öppnas med smutsiga händer så är handtagen täckta med bakterier. När blandaren stängs av blir händerna
kontaminerade igen direkt. På så vis överförs bakterier som campylobacter, salmonella och listeria bokstavligen från hand till hand. De här bakterierna kan leda till matförgiftning eller förorening av livsmedel. Att korskontaminering skedde via vattenblandare har antagits sedan länge, men nu har överföringen även påvisats. Handtagen är dessutom alltid blöta, vilket är en utomordentlig grogrund för bakterier. Virus som t.ex. hepatit A överförs också via handtag. Det här viruset överförs via den fekala-orala vägen. Vid toalettanvändning kan blandarens handtag kontamineras. Detta betyder att någons avföring innehåller de smittsamma viruspartiklarna, vilka då hamnar i munnen på ett eller annat sätt (oftast via händerna). Hepatit A kan också hamna på bordsservis och mat via händerna. Mat och dryck kan på vis kontamineras.
 
Select language

Check the content of your shoppingcar
Copyright 2016. All rights reserved.


Back to content | Back to main menu